Physical Activity Readiness vragenlijst

PAR-(Q) vragenlijst (Physical Activity Readiness Questionaire) voor mensen tussen de 15 en 69 jaar.

Regelmatig sporten en uitvoeren van lichamelijke activiteiten is leuk en gezond. Steeds meer mensen gaan dagelijks meer actief bewegen. Actiever bewegen is gezond en voor de meeste mensen veilig. Voor sommige personen is het echter aan te raden om eerst overleg te plegen met hun (huis)arts alvorens zij starten met een beweegactviteit.

Als u van plan bent om meer te gaaan bewegen, beantwoord dan onderstaande 7 vragen.

Indien uw leeftijd tussen de 15 en 69 jaar ligt, zal de vragenlijst PAR-(Q) u informeren of het nodig is dat u uw (huis)arts consulteert. Indien u ouder bent dan 69 jaar of niet gewend bent om actief te bewegen, consulteer dan in ieder geval uw (huis)arts.

Lees de vragen goed alvorens ze met Ja of Nee te beantwoorden.

1. Heeft u arts u ooit gezegd dat u een hartprobleem heeft en dat u alleen fysieke (lichamelijke) inspanning op advies van een arts zou mogen uitvoeren?
2. Heeft u pijn op de borst bij fysieke (lichamelijke) inspanning?
3. Heeft u in de afgelopen maand pijn op de borst gehad terwijl u geen fysieke (lichamelijke) inspanning voerde?
4. Verliest u weleens uw evenwicht als gevolg van duizeligheid of verliest u wel een het bewustzijn.
5. Heeft u een skelet- of gewrichtsprobleem (bijv. Aan rug, knie of heup) dat kan verergeren door een verandering in uw fysieke (lichamelijke) activiteitenpatroon?
6. Schrijft uw arts u op dit moment medicijnen voor (bijv. Plaspillen) in verband met bloeddruk- of hartprobleem?
7. Bent u op de hoogte van andere redenen waarom u geen fysieke (lichamelijke) inspanning zou mogen uitvoeren?

Indien u één of meerdere vragen met JA heeft beantwoord:

Raadpleeg uw (huis)arts alvorens u start met actief bewegen of voordat u een fitheidstest ondergaat. Vertel uw (huis)arts over de PAR-(Q) en informeer hem welke vragen u met JA heeft beantwoord.

* Bespreek met uw (huis) arts de activiteit die u wilt gaan uitvoeren en volg zijn advies op.
* Ga op zoek in uw omgeving en informeer waar u de door u gewenste activiteit veilig en verantwoord kunt uitvoeren.
* Neem contact op met een sportmedisch advies-bureau (SMA) voor een onderzoek en beweegadvies.

Indien u naar waarheid alle vragen met NEE heeft moeten beantwoorden, dan dient u redelijkerwijs aan te nemen dat:

* U kunt starten om meer lichamelijk actief te worden. Start op een laag niveau en voer dit geleidelijk uit. Dit is de veiligste makkelijkste manier. U kunt deelnemen aan een fitheidstest- dit is een zeer goede graadmeter om uw basisfitheid in kaart te brengen en zodoende een plan te maken om uw conditie te verbeteren. Het wordt aanbevolen om uw bloeddruk te laten controleren.

Wachten met uitvoeren van lichamelijke activiteiten als:

* U zich niet goed voelt als gevolg van een tijdelijke ziekte als griep of koorts. Wacht tot u hersteld bent.
* U zwanger bent- overleg met uw (huis) arts alvorens uw uw activiteit gaat uitvoeren.

Attentie

Indien uw gezondheidssituatie zo verandert dat u op een van de vragen JA moet invullen, neem dan contact op met uw instructeur. Vraag of er wijzigingen moeten plaatsvinden in uw activiteitenprogramma.

Bron: Physical Activity Readiness Questionaire – PAR-(Q) (revises 2002).
Canadian Society for Exercise Physiology.