Contact

Jeanine Theunissen
jeanine@gezondheid-workshops.nl
020-6854197  (Amsterdam)
06-17.028.338

Facebook:  jeanine.theunissen

IMG_2504 - versie 2

Gezondheid! of gezondheid-workshops.nl is onderdeel van
De Afrika Centrale en ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer: 34273249

Triodos Bank Rekeningnr:  NL67 TRIO 078.67.17.041  tnv  Gezondheid-workshops.

Btw-ID:  NL001808020B31


Disclaimer

Gezondheid-workshops.nl cq. Jeanine Theunissen is niet verantwoordelijk voor het ontstaan of verergeren van fysieke- of mentale klachten tijdens of na haar lessen, workshops, trainingen, en energizers, of tijdens of na sessies onder begeleiding van Jeanine als gezondheids- , bewegings-, of vitaliteitscoach of personal trainer.
Deelname gebeurt altijd op eigen verantwoordelijkheid.

Vanzelfsprekend geeft Jeanine advies om (verergering van) klachten en blessures te voorkomen.

Als je medisch niet zeker bent of je de workshops, lessen of coaching van Jeanine Theunissen verantwoord kan volgen, neem dan eerst contact op met je arts, specialist of fysio-/manueel therapeut.
Er bestaat een Phisical Activity Readiness vragenlijst.  Deze zou je kunnen invullen als je twijfelt of je aan de lessen/workshops mee kan doen.

Bewegen, binnen je fysieke grenzen en met respect voor je eigen (on)mogelijkheden, is gezond en voor de meeste mensen veilig.


Wat betreft de Workshops Tennisbalmassage en Rug-APK (Rugpijn verzachten , verhelpen, voorkomen):

Je begrijpt natuurlijk dat de OORZAAK van rugpijn niet per definitie ‘een gebrek aan oefenen/bewegen/masseren’ is.
Rugpijn kan verschillende oorzaken hebben, zoals: eenzijdige belasting, overbelasting, te veel zitten, verkeerde houding (bij staan/zitten/slapen), zwaar tillen, scheefstand van het bekken, wervels die verschoven zijn, beenlengte verschil, te weinig water drinken, pijnlijke nieren of blaas-problemen, artritis, constipatie, menstruatie, overgewicht, fysiek of mentaal trauma, angst, stress etc…

Vanzelfsprekend is het van belang dat je onderzoekt (of laat onderzoeken) waar je pijn vandaan komt.
De tips, trucs en bewegingen uit de workshop geven verlichting van de klachten, maar halen de oorzaak niet weg.

Wat betreft de workshop Nek/Schouder-APK (Hoofd/nek/Schouders; Pijn verzachten, verhelpen, voorkomen)
Je begrijpt natuurlijk dat de OORZAAK van hoofd-, nek- en schouderpijn niet per definitie ‘een gebrek aan oefenen/bewegen/masseren’ is.
Pijn kan verschillende oorzaken hebben, zoals: eenzijdige belasting, overbelasting, verkeerde houding (bij staan/zitten/slapen), zwaar tillen, scheefstand van het bekken of het hoofd, wervels die verschoven zijn, beenlengte verschil, artritis, te veel druk(-te) / stress, een fysiek trauma (zoals bij een whiplash), kaakklem, etc…

Wat hoofdpijn betreft is deze workshop met name gericht op stress- of spanningshoofdpijn, en niet op ernstige vormen als migraine en clusterhoofdpijn, en ook niet op hoofdpijn door slecht zien (bril nodig?), allergieën/hooikoorts, te snel ontgiften (water drinken!!!!!), als reactie op narcose of inname van andere gifstoffen (zoals bv alcohol, voeding met smaakversterker E621 en chemische zoetstoffen als aspartaam) of als afkickverschijnsel van cafeïne (bv veel koffie drinken op je werk en weinig in het weekend ), door te weinig slaap, onderdrukte boosheid, angst, te onregelmatig eten, te weinig water drinken, etc… of door te strakke vlechtjes.

Disclaimer wat betreft de informatie/tips in de BLOG berichten:
Het enkel lézen van de tips heeft doorgaans slechts een kortstondig effect op je humeur en weinig effect op je lijf. Het uitvoeren ervan werkt aanzienlijk beter.

Algemene Voorwaarden

Uitgangspunten:

De workshops, trainingen en energizers van Gezondheid-workshops.nl zijn gecreëerd/samengesteld door Jeanine Theunissen (verder hier onder JT genoemd) en worden ook door haar gegeven.
(Lees hier meer over Jeanine)

Bijna alle ‘oefeningen’ en bewegingen uit de workshops kunnen verspreid over een (werk)dag in ieder type kleding uitgevoerd worden. Maar omdat men tijdens de workshops en trainingen gedurende 1 of 2 uur, een dagdeel of een hele dag bezig is, is het aan te raden om gemakkelijke kleding en schoenen zonder hakken te dragen.


Disclaimer – Boeking – Contract – Betalingstermijn – Annulering

1. Belangrijkste Algemene Voorwaarde bij boekingen van workshops, trainingen en energizers, is de disclaimer zoals hierboven op deze pagina beschreven.

en verder:

2. Een boeking is bindend zodra de Opdrachtgever mondeling, telefonisch of via mail, sms, of app toegezegd heeft. Ook indien er (nog) geen contract verstuurd en/of getekend is.

3. Het door JT verstuurde contract wordt ondertekend door diegene die verantwoordelijk/aansprakelijk is voor de betaling, en wordt binnen drie werkdagen geretourneerd.

4. Gelijktijdig met het contract wordt ook de factuur gestuurd, tenzij anders afgesproken.

5. Mochten er op de dag van de workshop/training/energizer minder deelnemers/-sters meedoen dan bij de boeking aangegeven, dan blijft de prijs zoals afgesproken. Mochten er méér meedoen dan overeengekomen, dan volgt na-facturering naar evenredigheid/redelijkheid.

6. Opdrachtgever houdt zich aan het door JT op de factuur en in het contract gestelde betalingstermijn. Mocht Opdrachtgever een ander betalingstermijn willen hanteren, dan dient dat vóóraf kenbaar gemaakt te worden.

7. Bij overschrijding van het betalingstermijn hanteert JT de richtlijnen van de Wet Incassokosten.

8. Bij boekingen boven een bedrag van € 1500,- wordt een aanbetaling van 50% in rekening gebracht, tenzij anders schriftelijk afgesproken. Deze aanbetaling dient de Opdrachtgever te voldoen vóór datum van workshop/training/energizer/event.

9. Annuleringskosten voor Opdrachtgever: Tot twee weken voor datum 25%, van twee weken tot vier werkdagen voor datum 50%. Daarna 100%.

10. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

11. Bij de prijsberekening/offerte van workshop/training/energizer/event wordt er vanuit gegaan dat de workshopleider maximaal een uur van tevoren aanwezig is. Mocht het voor de Opdrachtgever van belang zijn dat de workshopleider eerder aanwezig is ivm vroege opbouw of briefing, dan dient dat van tevoren aangegeven te worden, zodat daarmee rekening gehouden kan worden in de prijsberekening.

12. Uitstel van aanvang van workshops op locatie van Opdrachtgever (op verzoek van de Opdrachtgever) mogelijk tot maximaal 20 minuten. Bij langer uitstel kan de opdrachtgever kiezen uit een bijbetaling (naar redelijkheid en billijkheid) of inkorting van geplande workshop. Dit in overleg met JT.

13. Uitstel van aanvang (op verzoek van de Opdrachtgever, of door te laat komen van de deelnemers/gasten) van workshops op locatie van JT, gaat doorgaans van de workshop-tijd af, ivm beschikbaarheid/boekingstijd van de studio/locatie.

14. Er mogen door  de Opdrachtgever of haar/zijn gasten alleen na overleg en met toestemming van JT foto’s of video opnamen gemaakt worden. Deze mogen alleen na toestemming van JT gepubliceerd worden op social media, drukwerk, nieuwsbrief of websites. En enkel met vermelding van: www.gezondheid-workshops.nl – Jeanine Theunissen

15. Overmacht: JT is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop JT geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor JT niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

16. In geval van overmacht verplicht JT zich Opdrachtgever per direct hiervan in kennis te stellen.
JT tracht de workshop/training/energizer op een andere datum/tijd te geven, of een passende alternatieve workshop/training/energizer van een collega aan te bieden voor de oorspronkelijke datum/tijd.